De inboedel  Stidag is geen tovenaar en kan niet voor u de wet  veranderen, maar wel zo uit- en vastleggen dat deurwaarders, schuldeisers en zelfs de curator het nakijken hebben. Denkt u eens aan uw dierbare zaken en inboedel van vader en moeder die buiten schot dienen te blijven.

   

  Wij kunnen de volgende documenten voor u verzorgen:

  • een inventarisakte
  • een kamerverhuur overeenkomst
  • een verklaring van eigendom
  • een ter beschikkingstelling of een akte van geldlening t.b.v. een schuldsanering

  Allen inclusief deponeren en registratie en zijn gebaseerd op aansluiting bij Stidag.nl. De kosten kunnen wij zo laag mogelijk houden door de maximale zelfwerk¬zaamheid van de betrokkene(n).

   

  een overzicht van de kosten